Gezondheid als basis voor meedoen

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

GR GGD Rijnmond

De GGD voert namens de regiogemeenten van Rotterdam-Rijnmond de wettelijke taken voor publieke gezondheid uit.