Een compact, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke en klantgerichte manier levert

Aan het realiseren van dit speerpunt is door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd:

Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen

Wij zijn gestart met het opschonen van het semi-statisch archief (vernietigen van het papieren archief) in afstemming met de gemeentearchivaris. Verder zijn de (bouw)tekeningen gescand (gedigitaliseerd) van de projecten in Maassluis. Tot slot is het papieren archief van Stroomopwaarts eveneens door ons gedigitaliseerd.