Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid

Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.