Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid

Communicatie
Communicatie is een belangrijk hulpmiddel rondom veiligheid. In 2017 is zeer regelmatig gecommuniceerd in het huis-aan-huis blad de Schakel en in november verscheen de Veiligheidskrant. Ook met social media (Twitter en Facebook) wordt vanuit de gemeente regelmatig berichten geplaatst. Daarnaast is de mobiele tekstkar veelvuldig ingezet, onder andere in de aanpak van de woninginbraken en de actie van de politie rond fietsverlichting.
Het aansluiten van de inwoners op Burgernet is gepromoot. Doelstelling is om minstens 10% van de inwoners aan Burgernet te laten deelnemen. Eind 2017 waren 2.208 (6,8%) deelnemers aangesloten op Burgernet.
Dit jaar zijn weer interactieve bewonersbijeenkomsten georganiseerd onder de naam “Broodje Brandweer", waar senioren op een onderhoudende manier werden geïnformeerd en voorgelicht over een veilige leefomgeving.

Veiligheidsmarkt

Op zaterdag 4 november is in het winkelcentrum Koningshoek een grote veiligheidsmarkt gehouden die veel belangstelling trok. Diverse organisaties op het gebied van veiligheid (inbraakpreventie, brandveiligheid en werving) hebben zich hier gepresenteerd.

Wijkaanpak

Binnen de Maassluise wijkaanpak (waarbinnen bewonersparticipatie en bewonersinitiatief uitgangspunten zijn) worden activiteiten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid op wijkniveau. In 2017 is nadrukkelijk de afstemming gezocht met andere beleidsterreinen. Voorbeeld hiervan is de samenwerking bij de uitvoering van de wijkdeals in het kader van het groenbeheer.

Participatieprojecten

De participatieprojecten als Buurtpreventie, Waaks en Mijn Buurt WhatsApp zijn gecontinueerd en daar waar mogelijk uitgebreid. De vrijwilligers van Buurtpreventie organiseerden ook in 2017 de succesvolle actie Maassluis 1 dag extra veilig, naar aanleiding van deze actie hebben nieuwe buurtpreventen zich aangemeld.