Een compact, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke en klantgerichte manier levert

In 2017 zijn wij gestart met de baliedienstverlening definitief in te richten met een zomer- en een winterrooster om zo de baliedienstverlening meer aan te laten sluiten op de vraag.
Verder hebben wij de zogeheten Smileybox in gebruik genomen waardoor de klant aan de balie direct zijn waardering al dan niet kan uiten met een smiley. Hier zijn drie gradaties: goed, gemiddeld en slecht. Van deze functionaliteit wordt goed gebruik gemaakt (zie prestatie-indicatoren).
De klanttevredenheid bij de telefonische en digitale dienstverlening is in 2017 niet gemeten, omdat de bereidheid om hier aan mee te werken sterk afneemt.