Bewoners worden betrokken bij maatregelen die effect hebben op de veiligheid

Belangrijke doelen in het veiligheidsbeleid zijn dat iedere inwoner van Maassluis zich veilig moet voelen in zijn eigen leefomgeving en dat de bewoners actief betrokken worden bij de bevordering van de veiligheid in de stad. In 2017 zijn diverse participatieprojecten als buurtpreventie, Waaks en Mijn Buurtwhats App uitgevoerd. Daarnaast heeft veiligheid prioriteit binnen de Maassluise Wijkaanpak.